Verwijsindex

De Antoniusschool is vanaf 18 januari 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Regio Nijmegen. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren in het onderwijs, begeleiders en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere onder hun hoede. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een signaal in Verwijsindex. Bijvoorbeeld omdat de professional zich zorgen maakt over de woonomstandigheden, geldproblemen, drugsgebruik, depressiviteit, problemen in het gezin, gedragsproblemen, criminaliteit of pesten. In de Verwijsindex wordt alleen vermeld om wie het gaat: naam, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen maakt, wordt niet vermeld.

Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor is. Jongeren van 16 jaar en ouder worden zelf geïnformeerd.

In het systeem worden signalen over kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar uit de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn gedurende maximaal twee jaar opgeslagen.

Meer weten? > http://www.verwijsindexgelderland.nl/

verwijsindex