Schooltijden

Wij werken met het ‘5 gelijke dagen’-model. Elke dag begint om half negen en stopt om twee uur. In die tijd zijn de kinderen op school. Ze krijgen les. Ze hebben pauze en ze eten op school. De kinderen lunchen dus op school. Allemaal samen met de meesters en juffen.

We hebben het wel zo geregeld dat de kinderen uit groep 1 om de woensdag vrij zijn. De andere groepen zijn daardoor meer uur op school. We moeten gemiddeld 940 uur lesgeven per jaar. Het tekort dat in groep 1 ontstaat lopen we in de volgende zeven jaren in.