Ouderraad

Het algemeen bestuur van de ouderraad wordt samengesteld uit de groepscontactouders. Uit iedere groep neemt één, en maximaal twee (bij toerbeurt), groepscontactouder(-s) zitting in dit bestuur voor de duur van minimaal één schooljaar. Ouders zijn altijd nodig voor alles wat we organiseren. 
 
 
Wij nodigen iedereen uit regelmatig op deze webpagina te kijken, zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten. Ook is er altijd de mogelijkheid een van onze vergaderingen bij te wonen. Daarnaast kan iedereen in de notulen lezen wat ons zo al bezighoudt. Deze vind je hier.
 

Ga naar Huishoudelijk reglement OR

In de kalender kan iedereen zien wanneer de ouderraad vergadert.

De nieuwe kalender voor 22-23 volgt nog.