Leden MR

● Frans Walraven (ouder, voorzitter)

● Marleen van Tilburg (ouder, notulist)

● Juffrouw Diny (leerkracht)

● Juffrouw Hagar (leerkracht, secretaris)

● Yvonne Rikkers (ouder, vertegenwoordiger in GMR)

● Directeur (overlegpartner)

We zijn bereikbaar via antoniusmr@kansenkleur.nl of u kunt ons natuurlijk ook gewoon aanspreken.