De Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR? De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken. Daarmee levert ze een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, zes tot acht keer per jaar, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de besteding van geld, etc .

Op de site www.antonius-alverna.nl onder het kopje ouders, medezeggenschapsraad, vinden jullie o.a. notulen van afgelopen vergaderingen, het jaarverslag en het jaarplan. Vanaf een week vóór een vergadering kan men ook de agenda inzien. Zo is iedereen op de hoogte van wat er speelt. Het eerste deel van iedere vergadering is openbaar, je bent welkom als toehoorder bij ons aan tafel. Wat we wanneer bespreken staat in ons jaarplan (ook te vinden op de website). Heb je een suggestie; zie je graag iets besproken in de MR: mail ons! (antonius.mr@kansenkleur.nl)