Vreedzame School

We werken op de Antoniusschool  met ‘De Vreedzame School’. Dit van oorsprong Amerikaanse programma wil ervoor zorgen dat de sfeer  in de klas en in school goed is. Waar betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerling centraal staat. De school is voor ons een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Hiervoor nemen we conflictoplossing en leerlingparticipatie als uitgangspunt. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. De leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden: in de klas en in school. Kinderen leren door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. ‘De klas en de school als oefenplaats voor actief burgerschap’.

Meer informatie vindt u hier.