Kans en Kleur

De Antoniusschool hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
Dit is de overkoepelende stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs Wijchen
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna ,Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf.
Voor de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geldt:
ELK KIND KRIJGT ZIJN KANS en
ELK SCHOOLTEAM ONTWIKKELT ZIJN EIGEN KLEUR
Mede door deze begeleiding zullen de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en positief kritisch denkende mensen.
Dit onderwijs doet recht aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen en hun ouders en past binnen de huidige pluriforme samenleving.
De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur zal al het mogelijke doen om een rijke schakering van onderwijs (wat betreft onderwijskundige concepten en grondslag) in alle woonkernen te kunnen bieden.
Verdere informatie over de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is te vinden op hun site
www.kansenkleur.nl.

kans en kleur logo