Het team

Het team van de Antoniusschool

In het schooljaar 2018/2019 ziet het team er zo uit:
Directeur Juffrouw Simone
Intern begeleider Juffrouw Anita
Conciërge  Meneer Mark
Administratie Mevrouw Jolanda
Groep 1/2  Juffrouw Goretti en juffrouw Diny
Groep 3 Juffrouw Dorian en juffrouw Denise
Groep 4 Juffrouw Hagar en juffrouw Ingrid
Groep 5/6 Juffrouw Agnes en juffrouw Ineke
Groep 7 Meester Erik en juffrouw Denise
Groep 8 juffrouw Madeleine en juffrouw Ineke
Ondersteuning Meester Jan