Het team

Het team van de Antoniusschool

In het schooljaar 2019/2020 ziet het team er zo uit:
Directeur Simone Lemmers
Intern begeleider Juf Anita
Conciërge Meneer Mark
Administratie Mevrouw Jolanda
Groep 1/2 Juf Dorian en juf Diny
Groep 3/4 Juf Hagar, juf Ingrid en juf Ineke
Groep 5 Meester Roel en juf Agnes
Groep 6/ 7 Juf Madeleine, juf Carolien en juf Agnes
Groep 8 juf Denise
Ondersteuning Meester Jan