De school, de gids en ons plan

Op de Antoniusschool werken we met kinderen en voor kinderen. Daar is altijd ruimte voor verbetering. Elk jaar pakken we iets nieuws aan en kijken we wat we beter willen en hoe we dat kunnen. Dat doen we wel gestructureerd. Wij bekijken onze resultaten en vragen ons af of we tevreden mogen zijn of dat we aan de bak mogen. Zo zijn we dit jaar bezig om een nieuwe methode voor wereldverkenning te kiezen en gaan we volgend jaar aan de slag om een nieuwe methode voor rekenen te kiezen.

Onze missie, visie en de doelen die we in 2024 behaald willen hebben hebben we beschreven in ons Schoolplan 2020-2024. Dit schoolplan is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur’. En natuurlijk kijken we verder. We wachten niet totdat het 2024 is voor een nieuw plan maar stellen elk jaar onze doelen bij. Dat houdt ons en ons onderwijs fris.

Hieronder staat in de bijlage versie 2020-2024 van het schoolplan.

In onze schoolgids staat informatie over onze school, de praktische organisatie en allerlei andere zaken die te maken hebben met ons onderwijs. Elk jaar vernieuwen wij ook onze schoolgids. De schoolgids is een goede leidraad om te zien wat wij waarom doen. Er staat lekker veel praktische informatie in.

Zijn er vragen of opmerkingen na of bij het lezen van de schoolgids, dan horen wij die graag.