De Eerste Stap

Kinderopvang de eerste stap

Een nieuwe wereld gaat open.

Met veel plezier werken wij samen met de school van uw kind. School en opvang hebben immers het zelfde belang, het welzijn van uw kind. Het pedagogische klimaat en de organisatie (bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van ruimtes, overdracht tussen leerkrachten en pedagogische medewerkers) kunnen zo gemakkelijk op elkaar worden afgestemd.

De eerste stap verzorgt de volgende opvangsoorten:
  • Kinderdagopvang:
Vanaf 10 weken is uw kind welkom op één van onze gezellige, veilig ingerichte locaties. We bieden uw kind een dagritme aan waarin we uitgaan van de behoeftes van uw kind. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn. Ze kunnen zich ontplooien, daarbij geholpen door deskundige en goed opgeleide medewerkers. We inspireren ze, dagen ze uit en stimuleren ze. Helpen ze dát te (leren) doen wat ze graag willen.
  • Peuterspeelzaalwerk:
In de peuterspeelzaal zijn kinderen welkom in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Het doel van de peuterspeelzaal is: spelen, ontmoeten van leeftijdsgenootjes en het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van de peuter.
  • Buitenschoolse opvang:

Basisschoolkinderen worden vóór en/of ná school uitgedaagd mee te doen met activiteiten die samen met de kinderen georganiseerd worden. Het accent ligt op een verantwoorde vrijetijdsbesteding van uw kind.

Tijdens de schoolvakanties is uw kind de hele dag welkom op de buitenschoolse opvang, er wordt dan een speciaal vakantieprogramma aangeboden.
  • Informatie en aanmelden

Uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website:
http://www.deeerstestap.nl/. Hier kunt u ook het informatiepakket met inschrijfformulier aanvragen.

Aanmelden voor de kinderdagopvang, peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang kan ook via ons centraal kantoor, ( 024-6488388.)
Tot ziens in onze opvang!