Contactgegevens en schoolgids

Informatie over ons onderwijs, de zorg aan leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de rol van de ouders en allerlei praktische zaken vindt u in de Schoolgids.

Hieronder vind u de meest recente versie.

Wanneer u graag een papieren versie van de schoolgids heeft, kunt u daar om vragen op school.

Vakanties, vrije dagen, data van oudergesprekken en belangrijke activiteiten nemen we jaarlijks op in de jaarkalender. Deze vindt u onder het tabblad “praktische zaken“.

De meest actuele informatie, waaronder eventuele wijzigingen op de jaarkalender, leest u in het Antonieuws dat ongeveer eénmaal per drie weken verschijnt. U vindt ze onder tabblad “Antonieuws“.

De Antoniusschool
Heumenseweg 46
6603 CZ Alverna
Tel: 024-6453319
email: antonius@kansenkleur.nl

Bijlage Grootte
2015-2019-Schoolplan-Antonius.pdf 997.93 KB