Antonius in actie

Op 5 oktober heeft ook de Antoniusschool zich laten horen in Den Haag. Vanuit Wijchen vertrokken er 2 bussen met in totaal 130 leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en andere direct betrokkenen richting Den Haag. Veel achterblijvers waren ook nog op de Wijchense warenmarkt te vinden. Hopelijk worden we gehoord want dit komt zeker ook de kinderen ten goede. https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/massaal-staken-vanuit-wijchen-het-is-nu-of-nooit-we-mogen-niet-stoppen~a18a225b/ http://www.wijchensnieuws.nl/wijchense-bassischoolleerkrachten-staken-op-de-markt/

Passend Onderwijs is officieel gestart!

Vanaf 1 augustus geldt de wet Passend Onderwijs. Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio werken samen binnen het samenwerkingsverband Stromenland. Samen zorgen we ervoor dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Maar wat is Passend Onderwijs nu en wat betekent dit voor u? Nieuwsgierig? Bekijk dan in drie minuten het filmpje Wat is Passend Onderwijs? […]

Week van het Passend Onderwijs

In de week van 24 t/m 28 maart is het de “Week van Passend Onderwijs’. In deze week wordt er op verschillende manier aandacht besteed aan de wet passend onderwijs die per augustus 2014 van toepassing zal zijn. Hier kunt u de ouderinformatiebrief nog een keer teruglezen.