Antoniusschool gaat met Parro werken

De Antoniusschool gaat werken met Parro. Parro is een veilig systeem waar ouders en leerkrachten met elkaar kunnen communiceren. Ook kunnen hiermee veilig foto’s worden verzonden.

De groepen 5/6 en 7 zijn hebben al een voorzichtige start gemaakt, maar binnenkort krijgen alle ouders een mail van de groepsleerkracht waarin ze uitgenodigd worden om deel te nemen aan Parro. In de uitnodiging zit een code van Parro (die beperkt geldig is). Hiermee kunnen ouders de uitnodiging accepteren en zijn zij gekoppeld aan Parro.

Voor meer informatie over Parro, klik aan: Wat is Parro

AVG en onze website

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing. Door deze wet,  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd, wordt de verwerking van persoonsgegevens nog meer gereguleerd. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling omdat wij altijd zorgvuldig met persoonsgegevens willen omgaan.

Achter de schermen wordt dan ook hard gewerkt om aan alle regels te voldoen. De website voldoet aan alle regels.  Zo staat bijvoorbeeld alle privacygevoelige informatie achter een wachtwoord.

Het kan echter gebeuren dat u niet akkoord bent met de manier waarop u vermeld bent op deze website of u wilt bijvoorbeeld graag dat een foto verwijderd wordt. Dat kan natuurlijk, neemt u dan contact op met onze ICT’er via ict-antonius@kansenkleur.nl en wij zorgen er voor dat dit direct wordt aangepast.