Openbare gesprekken over krimp, basisscholen en leefbaarheid in Wijchen

De gemeente Wijchen heeft te maken met een dalend aantal kinderen onder haar inwoners. Dit heeft nu al gevolgen voor het basisonderwijs. Scholen krijgen minder groepen leerlingen en in de gebouwen neemt leegstand toe. Uiteindelijk kan dit leiden tot sluiting van een school. Een eventuele sluiting kan weer gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in een kern […]