ANTONIEUWS

Voor ouders is het Antonieuws na de Parro berichten een belangrijke bron voor informatie. Hierin vind je de meest recente agenda, activiteiten en bijzondere mededelingen. Ook staan er soms door de leerlingen geschreven verslagen in van recente gebeurtenissen in. Zaken die voor de kinderen van Alverna belangrijk zijn, vinden hier een plekje. Het Antonieuws verschijnt in principe op de laatste dag van de laatste schoolweek van de maand. Soms wijken we daar om praktische redenen vanaf.