Vrijdag 3 juli “Hitterooster”

Omdat het in en om school erg warm aan het worden is, hebben wij besloten om morgen, vrijdag 3 juli, te werken volgens een ‘hitterooster’. Net als veel andere scholen in Wijchen vullen we dit in met een continurooster.
Dit wil zeggen dat morgen:
– alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 om 12.15 uur op school blijven,
– we meteen na de lunchpauze aan het middagprogramma beginnen,
– de kinderen vanaf 14 uur vrij zijn,
– kinderen voor wie ouders geen opvang kunnen regelen, op school door een leerkracht worden opgevangen tot 15.30 uur.
Wilt u aan de leerkracht van uw kind doorgeven, of uw kind om 14 uur naar huis gaat of dat het tot 15.30 uur op school blijft? Het is het fijnst als dit per e-mail gebeurt.
Vergeet u
niet om uw kind brood en drinken mee te geven?
De kinderen lunchen samen met hun klasgenoten onder begeleiding van hun leerkracht.
Uiteraard krijgen zij ook even tijd voor spel en ontspanning.
Wij hebben zelf al aan de eerste stap doorgegeven dat de tussenschoolse opvang morgen komt te vervallen.
Voor zover wij weten, zijn er morgen geen kinderen die naar de BSO gaan. Mocht dit wel het geval zijn, geeft u dat dan even door? Dan nemen wij zelf contact op met de betreffende BSO.
Tenzij de weerberichten veranderen, werken we volgende week weer volgens het normale rooster.
hitte

Geef een antwoord