Openbare gesprekken over krimp, basisscholen en leefbaarheid in Wijchen

De gemeente Wijchen heeft te maken met een dalend aantal kinderen onder haar inwoners. Dit heeft nu al gevolgen voor het basisonderwijs.

Scholen krijgen minder groepen leerlingen en in de gebouwen neemt leegstand toe. Uiteindelijk kan dit leiden tot sluiting van een school. Een eventuele sluiting kan weer gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in een kern of wijk.

Schoolbestuur Kans & Kleur, de gemeente Wijchen en Kinderopvang de eerste stap willen graag met u in gesprek over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen ervan.

De gesprekken vinden plaats op de volgende data en locaties:


19 januari in basisschool Roncalli, Boomsestraat 4 in Balgoij


2 februari in Kulturhus De Zandloper, De Weem 1 in Bergharen


4 februari Multifunctioneel Accommodatiecentrum Noorderlicht, Roerdompstraat 76 in Wijchen


25 februari in basisschool ’t Palet, Huissteden 1401 in Wijchen

Iedere bijeenkomst begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur, en eindigt uiterlijk om 22.30 uur.

Alle bijeenkomsten kennen dezelfde opzet en vinden verspreid over de gemeente plaats, om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de discussie.

We willen graag samen met u goede ideeën ontwikkelen voor de toekomst van het basisonderwijs en het voorzieningenniveau in onze gemeente.

We hopen u te ontmoeten op één van de bijeenkomsten. Mocht u mee willen praten, dan kunt u zich aanmelden via info@kansenkleur.nl met vermelding van uw naam en de datum van de bijeenkomst waar u aan wil deelnemen.

krimp

Geef een antwoord