Week van het Passend Onderwijs

In de week van 24 t/m 28 maart is het de “Week van Passend Onderwijs’. In deze week

wordt er op verschillende manier aandacht besteed aan de wet passend onderwijs die per

augustus 2014 van toepassing zal zijn.

Hier kunt u de ouderinformatiebrief nog een keer teruglezen.

Geef een antwoord