Ouderraad

Het algemeen bestuur van de ouderraad wordt samengesteld uit de groepscontactouders. Uit iedere groep neemt één, en maximaal twee (bij toerbeurt), groepscontactouder(-s) zitting in dit bestuur voor de duur van minimaal één schooljaar. Dit schooljaar hebben we voldoende aanmeldingen om met een enthousiaste groep ouders zorg te dragen voor uitvoering van alle activiteiten en neventaken van het algemeen bestuur van de ouderraad.
Daarnaast kent de ouderraad het volgende dagelijks bestuur:
Voorzitters: Beriet Laurant en Yvonne Rikkers-Arts
Secretaris: Bianca Peters
Penningmeester: Annemieke van Beijnum-de Haan
Wij nodigen u uit regelmatig op deze webpagina te kijken, zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten. Ook is er altijd de mogelijkheid een van onze vergaderingen bij te wonen. Daarnaast kunt u in de notulen lezen wat ons zo al bezighoudt. Deze vindt u hier.

Ga naar Huishoudelijk reglement OR

In de kalender kunt u zien wanneer de vergaderingen van de OR plaatsvinden.