De school, de gids en ons plan

Op de Antoniusschool werken we voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we op een planmatige manier. Zorgvuldig analyseren we de resultaten van ons onderwijs en evalueren we wat eerdere verbeterplannen hebben opgeleverd.

Onze missie, visie en de doelen die we in 2024 behaald willen hebben hebben we beschreven in ons Schoolplan 2020-2024. Dit schoolplan is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur’.

Hieronder vindt u in de bijlage versie 2020-2024 van het schoolplan.

In onze schoolgids vindt u informatie over onze school, de praktische organisatie en allerlei andere zaken die verwant zijn aan het onderwijs. Bent u niet in de gelegenheid de gids te downloaden, dan kunt u bij ons een exemplaar opvragen. Elk jaar wordt onze schoolgids vernieuwd! We raden u dan ook van harte aan, de schoolgids elk jaar goed door te nemen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van de schoolgids, dan horen wij die graag!