AVG en onze website

Deze website is gemaakt met de nieuwe wetgeving voor ogen. Per 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing. De AVG regelt het omgaan met persoonsgegevens. Dat vinden wij positief. Wij gaan met zorg met gegevens om.

De website moet aan alle regels voldoen.  Daarom staat alle privacygevoelige informatie achter een wachtwoord.

Heb je daarover vragen? Neem dan contact met ons op.

Antonius in actie

Op 5 oktober heeft ook de Antoniusschool zich laten horen in Den Haag. Vanuit Wijchen vertrokken er 2 bussen met in totaal 130 leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en andere direct betrokkenen richting Den Haag. Veel achterblijvers waren ook nog op de Wijchense warenmarkt te vinden.

Hopelijk worden we gehoord want dit komt zeker ook de kinderen ten goede.

https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/massaal-staken-vanuit-wijchen-het-is-nu-of-nooit-we-mogen-niet-stoppen~a18a225b/

Wijchense bassischoolleerkrachten staken op de Markt

Processierups gesignaleerd

in de buurt van de school is de processierups gesignaleerd. Natuurlijk is de gemeente al ingelicht en zij komen zo snel mogelijk de gevonden nesten weghalen.

Meer info over de processierupsen vindt u hier.

PO in actie

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In dit bericht leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed* onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Op 27 juni zullen de basisscholen, waaronder de Antoniusschool, in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Op dezelfde dag zullen ouders en leerkrachten van diverse scholen richting Den Haag reizen om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten vertegenwoordigd door POfront, waaronder leerkrachten van de Antoniusschool.

De paddentrek

Vanochtend voor school waren er – ondanks het mindere weer – toch weer een aantal leerlingen (en ouders!) druk met de paddentrek.

In onderstaand album een kleine sfeerimpressie

Vrijdag 3 juli “Hitterooster”

Omdat het in en om school erg warm aan het worden is, hebben wij besloten om morgen, vrijdag 3 juli, te werken volgens een ‘hitterooster’. Net als veel andere scholen in Wijchen vullen we dit in met een continurooster.
Dit wil zeggen dat morgen:
– alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 om 12.15 uur op school blijven,
– we meteen na de lunchpauze aan het middagprogramma beginnen,
– de kinderen vanaf 14 uur vrij zijn,
– kinderen voor wie ouders geen opvang kunnen regelen, op school door een leerkracht worden opgevangen tot 15.30 uur.
Wilt u aan de leerkracht van uw kind doorgeven, of uw kind om 14 uur naar huis gaat of dat het tot 15.30 uur op school blijft? Het is het fijnst als dit per e-mail gebeurt.
Vergeet u
niet om uw kind brood en drinken mee te geven?
De kinderen lunchen samen met hun klasgenoten onder begeleiding van hun leerkracht.
Uiteraard krijgen zij ook even tijd voor spel en ontspanning.
Wij hebben zelf al aan de eerste stap doorgegeven dat de tussenschoolse opvang morgen komt te vervallen.
Voor zover wij weten, zijn er morgen geen kinderen die naar de BSO gaan. Mocht dit wel het geval zijn, geeft u dat dan even door? Dan nemen wij zelf contact op met de betreffende BSO.
Tenzij de weerberichten veranderen, werken we volgende week weer volgens het normale rooster.
hitte